Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Δημοτικό Δίκτυο Ιντερνέτ HOTSPOT KAFKASOU

Ανάδοχος εταιρία είναι η παρακάτω:
Η ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο "Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Φλώρινας", που της ανατέθηκε μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό, συμβατικής αξίας 316.736,12 Ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τη Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. μέσω της πρόσκλησης 105.
Να όμως που δε δουλεύει τίποτα σωστά, ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ που πατά στο παραπάνω δίκτυο στην κυριολεξία «σέρνεται» έως και αδυνατεί να συνδεθεί! αφού η ταχύτητα και παραλαβή είναι κάτω από 10 χιλιάδες! που κανονικά θα πρέπει να φτάνει το εκατομμύριο και να το ξεπερνά!
Τα Mbit/δευτερ. Μόλις σε 11 που θα πρέπει να είναι ως και 54!
Διαβάστε παρακάτω να δείτε ποια είναι η ανάδοχος εταιρία που εμπιστεύτηκε η πρώην ΤΕΔΚ Φλώρινας και έδωσε 316.736,12 Ευρώ χωρίς αποτέλεσμα!!!
Μαράκ Ηλεκτρονική: Αίτημα υπαγωγής στο άρθρο 99
Αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του πτωχευτικού κώδικα, καθώς και αίτηση λήψης των προληπτικών μέτρων που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις, υπέβαλε στο αρμόδιο δικαστήριο η Μαράκ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ.