Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας δηλώνει την συμπαράσταση της στον αγώνα των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων, για τη ματαίωση της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προαναγγελθείσα αυτοαξιολόγηση, δεν έχει ως σκοπό να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την κατάργηση και άλλων σχολικών μονάδων, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους. Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να εμπιστευτούμε οποιαδήποτε απόφαση της πολιτείας στα πλαίσια της μνημονιακής πολιτικής περικοπών. οποιουδήποτε δημόσιου αγαθού, δεν παρασυρόμαστε από τον κοινωνικό αυτοματισμό που διαχέεται ευρέως και σκοπίμως, αλλά αντίθετα στεκόμαστε στο πλευρό των δασκάλων των παιδιών μας.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου συμφωνώντας με την απόφαση της ΑΣΓΜΕ και της προσφυγής της στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων δηλώνει την αντίθεση της με το είδος και τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα των δεδομένων που συλλέγονται κεντρικά από την ηλεκτρονική υπηρεσία myschool του Υπουργείου Παιδείας και καλεί όλους τους γονείς να μη δεχτούν να προσκομίσουν οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο τους ζητείται, πέρα από αυτά που δηλώνονται μέχρι σήμερα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το συγκεκριμένο μηχανογραφικό σύστημα σε συνδυασμό με την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων που πρόκειται να υλοποιηθεί, δεν θα συμβάλλει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την κατάργηση και άλλων σχολικών μονάδων, κάτι που μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.