Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Όμιλος ενεργών νέων Φλώρινας «Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής στην Κύπρο»

Δελτίο Τύπου
«Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής στην Κύπρο»
Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας εξασφάλισε την συμμετοχή 5 νέων συμπολιτών μας σε ανταλλαγή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Νέοι σε Δράση» με τίτλο «Youth Democracy» της δράσης 1.3 Νέοι για την Δημοκρατία.
Η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί από 22/03/2014 έως 30/03/2014.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να οργανώσουν μία ομάδα με πολυδιάστατη άποψη στο ζήτημα της δημοκρατίας και της ενεργότερης συμμετοχής των νέων στους ευρωπαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς.
Δηλώσεις συμμετοχής που θα αναφέρουν το κίνητρο με ένα σύντομο βιογραφικό μπορούν να υποβάλλονται έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 στο email: oenef@yahoo.gr
Όμιλος Ενεργών Φλώρινας

Οι Νέοι Μπροστά !