Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Ο ιστότοπος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ

Σε λειτουργία βρίσκεται ο ιστότοπος των ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ, που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.anhorizon.gr με παρουσίαση του έργου μας ως δημοτικής αρχής και των στόχων που έχουμε για την επόμενη δημοτική περίοδο, αλλά και σκέψεις και ιδέες για την καθημερινότητα και τη βελτίωση της ζωής μας.
Στόχος μας είναι η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες και γι’ αυτό θα περιμένουμε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.