Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Υλοποίηση έργου ολοκλήρωσης τηλεθέρμανσης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποιείται το έργο της ολοκλήρωσης της τηλεθέρμανσης σε Αμύνταιο, Λεβαία και Φιλώτα.


Μετά την προμήθεια, τον έλεγχο ποιότητας και την έγκριση των υλικών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες εκσκαφής και τοποθέτησης των αγωγών που θα φέρουν τηλεθέρμανση και στο τελευταίο σπίτι του Αμυνταίου, της Λεβαίας και του Φιλώτα.


Γραφείο Τύπου

Δήμου Αμυνταίου