Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Το νέο ΔΣ του Οδοντιατρικού Συλλόγου

Μετά από τις εκλογές της 30ης Μαρτίου 2014 το νέο Δ.Σ του Οδοντιατρικού Συλλόγου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΜΑΘΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γραμματέας: ΛΗΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
Ταμίας: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος: ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

Εκπρόσωπος στην Ε.Ο.Ο μαζί με τον Πρόεδρο: ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ