Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Οδηγίες προς τους καταναλωτές για τις αγορές κατά την περίοδο του Πάσχα

Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας

Γενικές Οδηγίες προς τους καταναλωτές
-Αγοράζετε κρέας από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
-Αγοράζετε κρέας που είναι τοποθετημένο μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή εκτεθειμένο σε σκόνη, έντομα και μικρόβια.
-Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισμού και του χώρου απ' όπου προμηθεύεστε τα  τρόφιμα.
-Εξετάζετε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων.

Οδηγίες για τις αγορές αμνοεριφίων, συκωταριών, εντέρων και λοιπών κρεάτων
-Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία και να ελέγχονται από κτηνιάτρους.
-Όλα τα σφάγια φέρουν ωοειδή σφραγίδα καταλληλότητας χρώματος λαμπρού κυανού για όλες τις χώρες της ΕΕ ή καστανού για τα
προέλευσης Γ’ χωρών.
-Όλα τα σφάγια φέρουν σφραγίδα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, στο εσωτερικό της οποίας αναφέρεται η χώρα προέλευσης του ζώου (πχ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ).
-Κάθε σφάγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες και στα δύο ημιμόριά του.
-Τα σπλάχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί να μη φέρουν οζίδια και κύστεις.
-Αν επιλέξετε κατεψυγμένα, φροντίστε αυτά να μην έχουν αποψυχθεί.
-Τα «εντεράκια» για το παραδοσιακό κοκορέτσι και τη μαγειρίτσα, δεν πρέπει να παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού, να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στη σκόνη και τα έντομα. Φροντίστε να τα καθαρίσετε πολύ καλά.
-Αν προμηθευτείτε κατεψυγμένη συκωταριά, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην αναγραφή της ημερομηνίας κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.
-Σε καμία περίπτωση οι καταναλωτές δεν πρέπει να προμηθεύονται αποψυγμένα εντόσθια.

Οδηγίες για τις αγορές και προμήθειες αυγών
-Αγοράζετε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.
-Η προμήθεια αυγών από τις λαϊκές αγορές μπορεί να γίνει από μικρούς παραγωγούς οι οποίοι έχουν ταμπέλα με την επωνυμία τους στα σημεία πώλησης.
-Όλα τα αυγά πρέπει να φέρουν πάνω στο κέλυφος με καθαρά γράμματα τον κωδικό αριθμό του παραγωγού. Οι προβλεπόμενες ενδείξεις (πέραν εκείνων που υπάρχουν στο κέλυφος του αυγού) περιλαμβάνουν:
-τον κωδικό αριθμό του ωοσκοπικού κέντρου,
-την κατηγορία ποιότητας και βάρους,
-την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες μετά την ημερομηνία ωοτοκίας είναι το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα).
- Η νωπότητα και η καταλληλότητα του αυγού διαπιστώνεται από τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης και των ορθών ενδείξεων στη συσκευασία του, όπως η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης.
- Το χρώμα του κελύφους συνδέεται με τη φυλή της ωοπαραγωγού όρνιθας και δεν έχει σχέση με την ποιότητά του.
- Αποφεύγετε να αγοράζετε αυγά με ακάθαρτο, ραγισμένο ή μη φυσιολογικό κέλυφος.
- Αποφεύγετε να καταναλώνετε αυγά με κηλίδες αίματος, ή με ασπράδι θρομβώδες, χρωματισμένο, ανακατεμένο με τον κρόκο και με δυσάρεστη οσμή.
- Για την καλή συντήρηση των αυγών που αγοράζετε, μην τα πλένετε, αλλά διατηρήστε τα σε δροσερό χώρο.
- Η νωπότητα του αυγού διαπιστώνεται από το μέγεθος του αεροθαλάμου του. Τα φρέσκα αυγά έχουν πολύ μικρό θάλαμο.

Κ Α Λ Ε Σ      Γ Ι Ο Ρ Τ Ε Σ

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Αθανάσιος Αλτίνης