Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Μητρώο αρρένων 2013

Ο  Δήμαρχος  Φλώρινας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου  17  του ΝΔ  2119/1993  «περί  μητρώων  αρρένων», γνωστοποιεί ότι  από  2  Μαΐου  2014  μέχρι  30  Μαΐου  2014  θα βρίσκεται   σε  δημοσιότητα  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου μας  ο  ονομαστικός  κατάλογος   των  αγοριών  που  γεννήθηκαν   κατά το έτος  2013.
Καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι   να  λάβουν γνώση  του  παραπάνω  ονομαστικού  καταλόγου  και  να  υποβάλλουν  τις τυχόν   ενστάσεις  τους  για το περιεχόμενό του  μέχρι  30-5-2014.