Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Πώς ψηφίζουμε σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια.

Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται δίπλα στο όνομα του υποψηφίου, είτε δεξιά είτε αριστερά, με στυλό μαύρο ή μπλε. Σταυρός προτίμησης που σημειώνεται με διαφορετικό τρόπο θεωρείται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και η εγκυρότητα του ψηφοδελτίου ελέγχεται σύμφωνα με τον νόμο.

Στον υποψήφιο Δήμαρχο δε σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το  λόγο αυτό.

•  Για τους δημότες που ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Κάτω Κλεινών (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών) η ψηφοφορία γίνεται ως εξής:

Μέχρι έναν (1) σταυρό στους υποψήφιους
δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας Κάτω Κλεινών.
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των άλλων εκλογικών περιφερειών (Δημοτική Ενότητα Μελίτης, Περάσματος, Φλώρινας).
Μέχρι έναν σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο της αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας.
•  Για τους δημότες που ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Μελίτης (Δημοτική Ενότητα Μελίτης) η ψηφοφορία γίνεται ως εξής:

Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Μελίτης.
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των άλλων εκλογικών περιφερειών (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών, Δημοτική Ενότητα Περάσματος, Δημοτική Ενότητα Φλώρινας).
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο της αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας.
•  Για τους δημότες που ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Περάσματος (Δημοτική Ενότητα Περάσματος) η ψηφοφορία γίνεται ως εξής:

Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Περάσματος.
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των άλλων εκλογικών περιφερειών (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών, Δημοτική Ενότητα Μελίτης, Δημοτική Ενότητα Φλώρινας).
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο σύμβουλο της αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας.
•  Για τους δημότες που ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Φλώρινας (Δημοτική Ενότητα Φλώρινας) η ψηφοφορία γίνεται ως εξής:

Α) Για όσους ψηφίζουν στην πόλη της Φλώρινας.

Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Φλώρινας.
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των άλλων εκλογικών περιφερειών (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών, Δημοτική Ενότητα Μελίτης, Δημοτική Ενότητα Περάσματος).
Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας.
Β) Για όσους ψηφίζουν στις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας (Άλωνα, Αρμενοχώρι, Μεσονήσι, Πρώτη, Σκοπιά).

Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Φλώρινας.
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των άλλων εκλογικών περιφερειών (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών, Δημοτική Ενότητα Μελίτης, Δημοτική Ενότητα Περάσματος).
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης στους υποψήφιους συμβούλους της αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας.
Γ) Για τους κατοίκους των πρώην Τοπικών Κοινοτήτων Τριβούνου και Κορυφής ισχύουν τα παρακάτω:

Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης στους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους της Εκλογικής Περιφέρειας Φλώρινας.
Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο των άλλων εκλογικών περιφερειών (Δημοτική Ενότητα Κάτω Κλεινών, Δημοτική Ενότητα Μελίτης, Δημοτική Ενότητα Περάσματος).
Αν σε ένα ψηφοδέλτιο σημειωθούν περισσότεροι από τους προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο και λογίζεται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται όμως υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Σε περίπτωση που γίνει επαναληπτική ψηφοφορία, αυτή διεξάγεται ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους Δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, οπότε δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Η ύπαρξη, όμως, σταυρού προτίμησης σε ψηφοδέλτιο, δε συνεπάγεται την ακυρότητά του.