Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Γενική Συνέλευση του συλλόγου ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ


"Η ΟΛΥΜΠΙΑΣ"


Την Κυριακή 11/5/14 στο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου στις 18:30, θα διεξαχθεί η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας ανεξαρτήτως αριθμού παρευρισκομένων συμφ. με το άρθρο 8 του καταστατικού.Το Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη του να παρευρίσκονται.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2013

- Οικονομικός προϋπολογισμός & σχεδιασμός δράσεων 2014

- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής


                                                               Για το Δ.Σ.

ο Πρόεδρος                                                                                           η Γεν.Γραμματέας

Καλδάνης Κων/νος                                                                                    Γάκη Ευγενία