Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Φλώρινας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φλώρινας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.         
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φλώρινας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΩΡΕΣ
1
ΒΑΣΙΚΑ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1
50
2
ΒΑΣΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1
50
3
ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
25
4
ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
25
5
ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1
50
6
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
25
7
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
25
8
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
50
9
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
25
10
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
25
11
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25
12
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΣΕΙΣΜΟΙ
25
13
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
25
14
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
25
15
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ:ΛΕΣΧΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
25
16
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
15
17
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
50
18
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
25
19
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
25
20
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
25
21
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
25
22
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
25
23
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
25
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Φλώρινας  Μ. Αλεξάνδρου 111 (κτίριο παλαιάς Νομαρχίας) από 05/01/2015 έως και 14/01/2015 και  ώρες από 9:30 έως 13:30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385025133 από 9:30 έως 13:30. Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν απαραιτήτως φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας