Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΣΤΗΡΙ FYROM ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στο πλαίσιο των επαφών που πραγματοποιεί το επιμελητήριο μας στην προσπάθεια τόνωσης και εξωστρέφειας της τοπικής αγοράς, FYROM, παρουσία της Προξένου μας και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Μοναστηριού FYROM.
ο Πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Σάββας Σαπαλίδης συναντήθηκε στις 2 Μαρτίου του 2015 στο Ελληνικό Προξενείο του Μοναστηριού
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, αναδείχθηκε η ανάγκη εμπορικών συνεργασιών και ορίστηκε η ημερομηνία της δεύτερης συνάντησης στα πλαίσια του Συμφώνου Συνεργασίας Εμπορικών Συνεργασιών και Τεχνογνωσίας που υπέγραψαν τα τρία επιμελητήρια (στις 13 Δεκεμβρίου 2014 στην Φλώρινα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Αλβανίας, το Επιμελητήριο Φλώρινας και το Επιμελητήριο Μοναστηριού FYROM).
Η ημερομηνία διεξαγωγής της δεύτερης συνάντησης ορίστηκε στις 25 Απριλίου 2015 στο Μοναστήρι FYROM, υπό μορφή be to be εμπορικών συνεργασιών, στην συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί παράλληλα ημερίδα διασυνοριακών προγραμμάτων.

Ο Πρόεδρος


                                          Σάββας Σαπαλίδης