Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Αποστολή από το Επιμελητήριο Φλώρινας στο Μοναστήρι.

      Το Επιμελητήριο Φλώρινας συμμετείχε στην τριημερή συνάντηση υπό μορφή B2B με 30 επιχειρήσεις. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο γειτονικό Μοναστήρι FYROM στις 25 Απριλίου 2015.
     Την ελληνική αποστολή συνόδευσαν ο Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης κα. Αμαλία Κούσκουρα, η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας κα. Ελισάβετ Παναγιωτίδου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σάββας Σαπαλίδης. Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μοναστηρίου, η ελληνίδα
Πρόξενος και η ελληνίδα Εμπορική Ακόλουθος του Προξενίου μας στα Σκόπια. Από την αλβανική πλευρά παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων Αλβανίας και ο Πρόεδρος των επιχειρήσεων φασόν Αλβανίας καθώς και επιχειρηματικός κόσμος.
    Οι συναντήσεις έγιναν σε καλό κλίμα, αναδείχθηκε το φορολογικό και εξαγωγικό καθεστώς των χωρών που συμμετείχαν. Παρουσιάστηκαν διασυνοριακά προγράμματα τα οποία θα εκτελέσουν από κοινού τα τρία Επιμελητήρια και παράλληλα συμφωνήθηκαν εμπορικές συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων.
     Τέλος, ορίστηκε ειδική Συντονιστική Επιτροπή που θα αναλάβει και θα οργανώνει τις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν.  

Για το Επιμελητήριο Φλώρινας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Σαπαλίδης.