Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Για την ημερίδα του επιμελητηρίου Φλώρινας.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Φλώρινας σε συνεργασία με  την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και ομιλητή τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κ. Γεροντούκο τη Δευτέρα 20/04/2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου.
Ο Πρόεδρος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κ. Γεροντούκος παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται από  την  Ε.Τ.Ε.Α.Ν  Α.Ε και τη συμβολή τους στην ανάκαμψη και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο αδιάθετο μέχρι σήμερα ποσό που αφορά στο νομό Φλώρινας και ανέρχεται στα 60 εκ. ευρώ. Χρηματοδότηση που η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. έχει τη διάθεση και προτρέπει Τράπεζες και επιχειρηματίες να συνεργαστούν για την υπαγωγή τους σε κάποιο από τα χρηματοδοτικά εργαλεία (‘’ΤΕΠΙΧ’’, ‘’Επιχειρηματική επανεκκίνηση’’, ‘’Ταμείο Εγγυοδοσίας’’ κ.α.) με απώτερο στόχο την ανάκαμψη της αγοράς με άμεση ρευστότητα.
Μετά το τέλος της παρουσίασης πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Σαπαλίδης ο οποίος τόνισε τη σημασία των Τραπεζών και τη συμβολή τους στην παρακίνηση και διευκόλυνση των επιχειρηματιών που ζητούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Στη συνέχεια χαιρέτησαν την εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος Φλώρινας κ. Καρακόλη, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φλώρινας κ. Ταλλίδης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αμυνταίου κ. Μπούτσης.
Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των παρόντων, υποβλήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν απαντήσεις από τον Πρόεδρο κ. Γεροντούκο σχετικά με τα προγράμματα, τις προϋποθέσεις και τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται για την ένταξή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τα χρηματοδοτικά εργαλεία από το site της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. : www.etean.gr
Φλώρινα, 21 Απριλίου 2015
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ