Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (ΟΕ, ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ
Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ
Υποχρεωτική είναι η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο ΓΕ.Μ.Η. για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η, πλην των κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)
Συγκεκριμένα οι εταιρίες οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , Συν ΠΕ, κλπ που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  (www.businessportal.gr) . σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623).
Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δυο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
Η διαδικασία είναι απλή
ΒΗΜΑ 1 :Πιστοποίηση της επιχείρησης με την εγγραφή στο σύστημα μέσω του www.businessportal.gr. για την λήψη των κωδικών πρόσβασης
ΒΗΜΑ 2:Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ μέσω του www.businessportal.gr
ΒΗΜΑ 3:Επιλέγουμε την κατάλληλη αίτηση ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής μας
ΒΗΜΑ 4:Πληρώνουμε το ετήσιο τέλος τήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ για την επιχείρηση αν δεν έχει γίνει , με βάση την ταυτότητα πληρωμής καθώς και το παράβολο καταχώρησης .
ΒΗΜΑ 5:Συμπληρώνουμε τα πεδία της αίτησης (ημερομηνία και κωδικός του αποδεικτικού της φορολογικής δήλωσης).Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης . Η υπηρεσία ΓΕΜΗ θα σας αποστείλει μέσω της πλατφόρμας την σχετική ανακοίνωσή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητήριου Φλώρινας : www.ebef.gr (στο μενού ανακοινώσεις- δελτία τύπου).
Φλώρινα, 11-09-2015
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣhttp://www.ebed.gr/images/spacer.gif