Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Πρόσκληση γενικής συνέλευσης.

 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας (Πρ. Νο 1/13-01-2016) και σύμφωνα με το 9ο άρθρο του καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη σε Γενική Συνέλευση την  13  Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ. Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1)Διοικητικός απολογισμός
2)Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
3)Έγκριση απολογισμού έτους 2015 και απαλλαγή
του Δ.Σ. από ευθύνες
4)Έγκριση προϋπολογισμού έτος 2016
5)Διάφορες προτάσεις
       Σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης με οσαδήποτε μέλη κι αν παρευρεθούν.
                                                 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    π.ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ             ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ