Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Σύμφωνο συνεργασίας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Φλώρινας  ενημερώνει τα μέλη του ότι πρόκειται να υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται δράσεις ενίσχυσης της τοπικής εξωστρέφειας, δικτύωσης των επιχειρήσεων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας,  Β2Β συναντήσεις,  κοινές συμμετοχές σε Εκθέσεις και Διασυνοριακά προγράμματα καθώς και κοινές εμπορικές συνεργασίες μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων.
Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα υπογραφεί την Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Φλώρινα 31-10-2016
Για το Επιμελητήριο Φλώρινας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ