Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ ΚΔΒΜ2 προσκαλεί επιχειρηματίες του Νομού Φλώρινας να συμμετέχουν στα 3 επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης που θα υλοποιήσει για το έργο: «Support Cross Border Entrepreneurship /Transnational Business Consultant» με ακρωνύμιο «SCBE /TBC», στο πλαίσιο του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007 – 2013».
Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 100 ωρών και θα υλοποιηθούν εκτός ωρών εργασίας στη Φλώρινα στην Πιστοποιημένη Δομή του ΚΕΚ Δίαυλος (Μακεδονίας 1)
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της πράσινης οικονομίας, της κοινωνικής οικονομίας και στο χώρο των εξαγωγών/εισαγωγών από/προς ΠΓΔΜ.

Στόχος των Προγραμμάτων κατάρτισης είναι η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής κρίσης, με ενσωμάτωση καινοτόμων μοντέλων & πρακτικών (Κοινωνική & Πράσινη Επιχειρηματικότητα, ΤΠΕ, Clusters Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Εξωστρέφειας).

Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα και κάθε καταρτιζόμενος δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα 4,00 €/ ώρα κατάρτισης.

Περίοδος αιτήσεων : Δευτέρα 31/10/2016 ως Παρασκευή 11/11/2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ, 2465022801, καθημερινά 9.30 – 15.30, Υπεύθυνος κ. ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, info@kekorama.gr

ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ, 6938930800, καθημερινά 10.00 – 17.00, Υπεύθυνη κα. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ