Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Εκδήλωση του Σύριζα Αμυνταίου με θέμα, Αγροτική πολιτική.