Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Συναντήσεις κ.Σέλτσα με υπηρεσιακούς παράγοντες για την τηλεθέρμανση της Μελίτης
Την Παρασκευή 25/11/2016 ο Βουλευτής του Νομού Φλώρινας κ.Σέλτσας Κωνσταντίνος πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις αναφορικά με το ζήτημα της τηλεθέρμανσης της Μελίτης.

Συγκεκριμένα συναντήθηκε με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ Βερροιόπουλο Μιχάλη.

Στις συζητήσεις αυτές αναζητήθηκε ο τρόπος εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση του έργου της τηλεθέρμανσης. Εκ μέρους του Βουλευτή κατέστη σαφές ότι το έργο είναι κοινωνικά επιβεβλημένο και ότι έχει ήδη καθυστερήσει, κάτι που απετέλεσε και κοινή παραδοχή όλων στις συναντήσεις, γι'αυτό και συμφωνήθηκε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους για τη συντομότερη δυνατή λύση του θέματος της χρηματοδότησης και εν τέλει της περάτωσης του έργου.Το θέμα θα εξεταστεί από το Υπουργείο στις αρχές του 2017 και αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να χαθεί και άλλη ευκαιρία, όπως αυτή που χάθηκε στο παρελθόν με τη μη ένταξη του έργου σε πρόγραμμα παράλληλα με το έργο τηλεθέρμανσης της Φλώρινας.