Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Η πόλη της Φλώρινας, δεύτερος σταθμός του Προγράμματος «προΣfEEρουμε»

Η πόλη της Φλώρινας, δεύτερος σταθμός του Προγράμματος «προΣfEEρουμε» Μία κοινωνική πρωτοβουλία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του ελληνικού πληθυσμού.
Στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας «προΣfΕΕρουμε» του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.) για την άμβλυνση σύγχρονων κοινωνικών ανισοτήτων που σχετίζονται με τη μη πρόσβαση συνανθρώπων μας σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός με τον Πρόεδρο του ΣΦΕΕ κ. Πασχάλη Αποστολίδη, θα επισκεφθούν την πόλη της Φλώρινας, δεύτερο σταθμό του Προγράμματος, συνοδευόμενοι από κλιμάκιο του ΣΦΕΕ και στελέχη (κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές) του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σκοπός της επίσκεψης θα είναι η διάθεση φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, ειδών πρώτης ανάγκης και εκπαιδευτικού υλικού σε ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες, και ιδιαίτερα σε παιδιά σχολικής ηλικίας, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, με έμφαση στους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Τα ανωτέρω είδη, που αποτελούν δωρεά των εταιριών μελών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, θα διατεθούν στην Παιδική Μονάδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στη Φλώρινα. Παράλληλα, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα εκπονήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα παιδιά και το προσωπικό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης των ατόμων για την προαγωγή της υγείας. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού, την αξία του Εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, καθώς και για τις σύνθετες έννοιες της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Ταυτόχρονα με τις προαναφερθείσες προγραμματισμένες δράσεις θα παραχωρηθεί κοινή Συνέντευξη Τύπου  των Προέδρων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για την πληρέστερη ενημέρωση των τοπικών αρχών και του κοινού.

Το Τοπικό Τμήμα ΕΕΣ Φλώρινας προσκαλεί όλα τα μέλη, τους εθελοντές-ντριες καθώς και όλους του φίλους-ες του Ερυθρού Σταυρού να παραβρεθούν στην κοινή συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν οι δύο Πρόεδροι στον ημιώροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, το Σάββατο 26/11/2016 και ώρα 11:30 πμ, προκειμένου να ενημερωθούν πλήρως για τις δράσεις, το έργο και τη συγκεκριμένη συνεργασία του ΕΕΣ.