Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Τα σχολεία τη Δευτέρα. ..

Τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας, θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 09:00πμ.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.