Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών.

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι η 9η Ταξιαρχία θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 9ης Μ/Π Ταξιαρχίας, οι οποίες εδρεύουν στις Φρουρές Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Φλώρινας, Αμυνταίου καθώς και των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης έτερης Διοικητικής υπαγωγής.
Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στον διαγωνισμό  μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 14:00.
Η σχετική προκήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Φλώρινας: www.ebef.gr

Φλώρινα, 01/02/2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ