Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Διαγωνισμός προμήθειας προϊόντων από τον ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα

Το Επιμελητήριο Φλώρινας ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη του ότι ο ΑΗΣ Αμυνταίου Φιλώτα έχει αποστείλει στην υπηρεσία μας έντυπα διακηρύξεων για διαγωνισμούς προμήθειας προϊόντων.
Συγκεκριμένα τις παρακάτω διακηρύξεις με αριθμό:
1/ Ζ2001200039240/ 21-3-2017  για προμήθεια υλικών χάλυβα,
2/ Ζ2001200039318/ 21-3-2017 για κοχλίες -ροδέλες
3/ Ζ2001200038455/ 21-3-2017 γραφικά είδη διάφορα
4/Ζ2001200038718/ 21-3-2017 για ανταλλακτικό συμπιεστή κλιματισμού
5/ Ζ2001200039234/ 21-3-2017 για χαλύβδινο σωλήνα
6/Ζ2001200039234/ 21-3-2017 για σωλήνα άνευ
ραφής από υλικό ST 37-2
7/Z2001200038836/ 21-3-2017 για νύχι κάδων καδοτρόχου
8/Ζ2001200038705/ 21-3-2017 για κοπτικά πλακίδια τόρνου
9/Ζ2001200039072/ 21-3-2017 για εργαλεία ηλεκτρικά & αέρος
10/ Ζ2001200039230/ 23-3-2017 για αναλώσιμα υλικά συντήρησης
11/Ζ2001200038667/ 23-3-2017 για καλώδια χαμηλής τάσης διάφορα.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2463041208

Φλώρινα, 8-3-2017

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ